Nieuws

Op 13 april 2020, over deze onderwerpen: 1. Mobiliteit

PERSBERICHT N-VA Polder    13 april  2020   Op woensdag 15 april start de tweede fase van de werken in de Spaansemolenstraat en een deel van Noordland te Zandvliet. Mogelijk dient de Keizersstoet een ander traject te volgen. Samen met Waterlink voert het district deze werken uit – met name de …

Op 12 april 2020

Schepen Rudi Sempels: Op woensdag 15 april start men aan de heraanleg van de Spaansemolenstraat fase 2 en een gedeelte van Noordland. Belangrijke informatie: Vanaf 15 april: start heraanleg vanaf De Keyserhoeve tot de Spaansemolenstraat.Vanaf 20 april: het kruispunt De Keyserhoeve - Noordland zal …

Op 19 januari 2020

Meerjarenplanning voor warme polder In november keurde de districtsraad de meerjarenplanning voor deze legislatuur goed. “Waar we de volgende vijf jaar voor staan is dat wij een evenwicht gevonden hebben tussen exploitatie en investering budget van onze dotatie,” legt districtsburgemeester Carl …