Annick De Ridder zet de stap naar de N-VA

Op 25 november 2013

 

 

Annick De Ridder zet de stap naar de N-VA. Dat maakte het Vlaams Parlementslid vandaag bekend. Na gesprekken met N-VA-voorzitter Bart De Wever kwam zij tot de conclusie dat de N-VA de beste vertaling geeft aan haar ideeën. Het partijbestuur van de N-VA keurde vanmiddag de toetreding van De Ridder goed.

 

‘Twee jaar geleden besloot ik na een zware periode in de politiek mijn carrière te heroriënteren en actiever te worden in de private sector. Ik stopte met de lokale politiek, bleef in het Vlaams parlement om nog een aantal dossiers op te volgen, maar mentaal nam ik afscheid’, aldus De Ridder. 

 

Uiteindelijk realiseerde De Ridder zich dat politiek haar passie is en blijft: ‘Ik leer veel bij in de privé, voel mij er als een vis in het water. Maar ik ben gebeten door de politieke microbe, en wil graag verder aan de kar blijven trekken om onze samenleving te hervormen en te verbeteren. Daardoor begon ik mij vragen te stellen over het inhoudelijke project waarvoor ik stond. Als ik zie waarmee Open Vld  instemt in de regering Di Rupo, kan ik mij daar niet meer mee vereenzelvigen.’

 

De publicatie van de N-VA-congresteksten, betekende voor De Ridder een ommekeer. ‘Het project dat daarin wordt voorgesteld, spreekt mij aan. Een beleid dat beloont wie werkt, spaart en onderneemt. Een beleid gericht op een slankere overheid, belastingverlagingen en schuldafbouw. En een beleid dat de middelen focust op wie ze echt nodig heeft. Voor die idealen ben ik als jonge studente in de politiek gestapt.’

 

Bovendien kiest de N-VA ondubbelzinnig voor het confederalisme. ‘Om de noodzakelijke economische maatregelen te kunnen nemen en doorvoeren zijn evenzeer grondige structuurhervormingen nodig, zoals in de confederale plannen van N-VA staat,’ aldus De Ridder.

 

De Ridder sluit zich daarom aan bij de N-VA.  ‘De manier waarop Open Vld het liberalisme invult, daar herken ik mij niet meer in. Maar als je de partij verlaat, waarvoor je meer dan 15 jaar militeerde, ga je niet over één nacht ijs. Dit was één van de moeilijkste beslissingen in mijn leven. Maar ik kan in eer en geweten niet anders dan deze keuze maken.’

 

N-VA-voorzitter Bart De Wever verwelkomt Annick De Ridder in de partij. ‘Ik ken Annick al langer vanuit de Antwerpse gemeenteraad. De N-VA wint met haar een jonge, hardwerkende kracht met dossierkennis en ervaring uit het bedrijfsleven. De beslissing van Annick en de komst vorige week van Johan Van Overtveldt tonen aan dat onze voorstellen op grote bijval kunnen rekenen, zeker ook bij mensen met ervaring en gezag in politieke en sociaaleconomische kringen,’ zegt De Wever.

 

‘In 2014 staan wij voor immens belangrijke verkiezingen. Verkiezingen die draaien rond de vraag welke toekomst wij zien voor dit land en voor onze kinderen. De N-VA geeft daar duidelijke antwoorden op. Wij willen hervormen om de welvaartstaat betaalbaar te houden. En wij kunnen enkel structureel hervormen, als we de structuren hervormen. Wij zijn dan ook blij dat Annick ons komt versterken om de kiezer van die boodschap te overtuigen,’ aldus De Wever.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is