Ruimtelijke toekomst Berendrecht – Zandvliet wordt uitgetekend

Op 20 december 2013

Hoe moeten Berendrecht en Zandvliet er in 2040 uitzien? Dat is het onderwerp van een structuurschets die de stad Antwerpen voor de polderdorpen laat opmaken.

Berendrecht en Zandvliet hebben als oude polderdorpen een eigen karakter binnen Antwerpen. De structuurschets moet ervoor zorgen dat die eigenheid behouden blijft en dat wonen, werken, leren, spelen, ontspannen, natuur, cultuur en landbouw elk hun plaats krijgen: ze tekent de toekomstige ruimtelijke structuur voor Berendrecht en Zandvliet uit.

De stad stelde alvast een projectdefinitie op. Daarin staat wat de stad en het district van de structuurschets verwachten en welke aspecten de ontwerpers moeten bekijken.

De belangrijkste doelstellingen die de projectdefinitie meegeeft, zijn:

  • behoud van het landelijke karakter van de dorpen
  • behoud van het historisch en dorpskarakter
  • zorgen voor droge dorpen
  • veilig en aangenaam bewegen

Daarnaast moet worden bekeken wat waar mag komen in deze dorpen: waar kan er gesport worden, is er nood aan een bedrijventerrein, welke invulling kunnen bepaalde publieke gebouwen krijgen, waar kunnen verenigingen samenkomen en activiteiten organiseren, hoe kan het groen ten oosten van de A12 behouden blijven, enzovoort.

De stad zal aan drie ontwerpbureaus vragen om op basis van de projectdefinitie een eerste voorstel uit te werken. Uit deze drie voorstellen wordt het beste voorstel gekozen. Daarna zal de gekozen ontwerper samen met het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de stad Antwerpen de structuurschets uitwerken. De inwoners van Berendrecht en Zandvliet worden tijdens het opstellen van de visie uitgenodigd om problemen aan te kaarten en oplossingen aan te brengen. De structuurschets moet afgewerkt zijn tegen midden 2015.

Verantwoordelijken: Rob Van de Velde, schepen voor stadsontwikkeling - Carl Geeraerts, districtsvoorzitter Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is