Sneeuw- en ijzelbestrijding in Antwerpen

Op 27 november 2013

 De komende winter staan verschillende diensten van de stad Antwerpen paraat om de Antwerpse wegen en fietspaden sneeuw- en ijzelvrij te houden.

Voor het sneeuw- en ijzelvrij houden van de Antwerpse straten, heeft de Antwerpen 300 vegers en 150 werknemers van de groendienst en de wegendienst ter beschikking staan om manueel te strooien. Daarnaast leveren ook andere stadsdiensten zoals stadsontwikkeling, stadsreiniging en de brandweer de nodige inspanningen. Zo staan er altijd 23 chauffeurs paraat om uit te rijden.

Er zijn 14 zoutstrooiers beschikbaar voor de openbare weg. Daarnaast worden er 7 pekelstrooiers en 5 zoutstrooiers ingezet om alle belangrijke fietspaden aan te pakken. Het actieplan, dat omschrijft op welk fietspad wanneer gestrooid wordt, is online beschikbaar op www.antwerpen.be. Ten opzichte van vorig jaar is er een strooironde voor de fietspaden bijgekomen. Daardoor zal er op sommige fietspaden sneller en frequenter worden gestrooid.

Als er weinig verkeer is of bij hevige, aanhoudende sneeuwval kan het strooizout niet voldoende inwerken. Dat verklaart waarom het effect van de inspanningen van de winterdienst soms uit blijft.

De stad heeft 1 208 ton zout en 70 000 liter pekel in eigen voorraad. Deze voorraad wordt constant op peil gehouden. Bovendien kan de stad 2 000 ton extra opvragen bij de leverancier.

De Vlaamse overheid neemt haar verantwoordelijkheid op voor het bestrijden van sneeuw en ijzel op de wegen die aan Vlaanderen toebehoren. Het gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen draagt zorg voor de voetpaden en de wegen in het havengebied. De Antwerpse brandweer maakt de Leientunnels in Antwerpen sneeuw- en ijzelvrij. Op alle Antwerpse marktpleinen staan er zoutkisten. Die kunnen marktkramers en winkeliers gebruiken om de omgeving rond hun marktkraam of winkel begaanbaar te maken.

Bewoners dragen hun steentje bij
Ook burgers moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en voetpaden sneeuw- en ijzelvrij houden. Zo is elke bewoner verplicht om de stoep voor zijn deur proper en veilig te houden. Via verschillende stadskanalen zoals www.antwerpen.be (Leven > Afval en propere straten > Sneeuw- en ijzelbestrijding > Tips voor een sneeuw- en ijsvrije stoep) of www.dna.be krijgen de burgers allerlei tips.

Voetpaden voor en rond stadsgebouwen worden wel sneeuw- en ijzelvrij gemaakt door de stad.

75-plussers die zelf geen sneeuw kunnen ruimen en personen met een handicap die geen sneeuw kunnen ruimen, vragen het best hulp aan buren, familie of vrienden. Als ze geen beroep kunnen doen op mensen uit hun naaste omgeving, kunnen ze op het moment dat er sneeuw ligt, bellen naar de infolijn (03 22 11 333). Er komt dan gratis iemand langs om de stoep sneeuw- en ijzelvrij te maken. Maar ook wie een aanvraag tot sneeuwruimen heeft ingediend, blijft verantwoordelijk als er iemand uitglijdt voor zijn of haar voordeur. Het sneeuwruimen is een extra dienstverlening van de stad, die geen afbreuk doet aan de plicht om de eigen stoep sneeuw- en ijzelvrij te houden.

Welke straten/ fietspaden worden aangepakt?
Niet alle 3 431 Antwerpse straten worden sneeuw- en ijzelvrij gemaakt bij vriesweer en sneeuwval. Dat zou te veel kosten aan middelen en inzet. Bovendien is strooizout niet goed voor het milieu. Op www.antwerpen.be staat een lijst met straten die per wintertype worden gestrooid.

De stad Antwerpen stelde in samenspraak met de districten, het Gemeentelijk Havenbedrijf, de brandweer en de fietsersbond een winterplan op. Dit winterplan omvat het sneeuw- en ijzelvrij maken van de  wegen en fietspaden op de hoofdassen (buslijnen, wegen van de 100- spoeddiensten, bruggen, op- en afritten, grote wijkwegen enzovoort). Daardoor zijn in verschillende weerssituaties de belangrijkste wegen en fietspaden zo snel mogelijk berijdbaar.

Via deze link kunnen fietsers een route uitstippelen die zoveel mogelijk sneeuwvrij is gemaakt.

Liesbeth Homans, schepen voor sociale zaken

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is