Aandacht voor buurtparking aan VC De Schelde

Op 16 december 2016

In februari werd cultuurcentrum VC De Schelde feestelijk geopend. Van bij het begin van het nieuwbouwproject werd de nadruk gelegd op de integratie van het gebouw in het dorpscentrum van Zandvliet.

Zo werd reeds bij de eerste bouwplannen aangekondigd dat op de vroegere speelplaats van de ‘Oude Jongensschool’ een buurtparking zou worden ingericht, die ook door  de buurtbewoners en klanten van de plaatselijke middenstand kon gebruikt worden.

Niet iedereen is op de hoogte van deze parkeerruimte, stelt raadslid Marc Maes vast in zijn mondelinge vraag op de raadszitting van 21 november.

“Vandaag beschikt VC De Schelde inderdaad over een mooi aangelegde en continu verlichte parking, die perfect aansluit bij de nieuwbouw van het cultuurcentrum. Een dertigtal parkeerplaatsen en twee plaatsen voor gehandicapten staan ter beschikking,” legt Marc uit.

“Het is jammer dat er nergens in de De Keyserhoeve of op de Botermarkt een verwijzing is naar deze extra parkeergelegenheid.”

Ook de website van VC De Schelde maakt geen melding van parkeerruimte.

“Bovendien zou het interessant zijn om de inwoners en bezoekers erop attent te maken dat de speeltuin van VC De Schelde eveneens gratis toegankelijk is en dat, tijdens de openingsuren, de cafétaria een ontmoetingsplek is met koffie en de krant van de dag,” vindt het raadslid.

“Ik zou daarom willen vragen of het mogelijk is om in de buurt van VC de Schelde één of meerdere wegwijzers met de aanduiding “Parking” te voorzien, eventueel met de melding “gratis” en de aanwezige faciliteiten (speeltuin, koffie en krant) via laagdrempelige communicatie (website, magazine) méér bekendheid te geven en zo het maatschappelijk draagvlak te vergroten,” luidt de vraag aan cultuurschepen Rudi Sempels, tevens bevoegd voor mobiliteit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is