Fietsostrade Antwerpen - Bergen op Zoom

Op 2 oktober 2018

In het kader van de “modal shift”, waarbij de overheid zich inspant om de bevolking te ontraden voor elke verplaatsing de auto te gebruiken, speelt de fiets een belangrijke rol. Voor verplaatsingen van en naar de stad vanuit het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo is dat niet steeds evident: naast de afstand zijn er ook de fietsverbindingen die niet optimaal zijn. Een stap in de goede richting is de aanzet tot een Fietsostrade Antwerpen-Bergen op Zoom, waarvan ook onze inwoners van zouden kunnen gebruik maken. Die Fietsostrade staat ook vermeld in de documenten van de Regioraad en Routeplan 2030.

Raadslid Marc Maes vroeg op de raadszitting van 24 september om het project toe te laten lichten. “Enkele weken geleden kregen de inwoners van Ekeren door de provincie tekst en uitleg over de “missing link” tussen hun district en de Noorderlaan,” aldus raadslid Marc Maes. “Dat het (aanzienlijk langere, 20.7 km) tracé van de Noorderlaan gekozen wordt in plaats van het overwoekerde en niet onderhouden fietspad langs de A12 (15.7 km) heeft onder meer te maken met de betere ontsluiting van havenbedrijven met de fiets.” Vanaf de Noorderlaan loopt de fietsostrade langs de halte van de Fietsbus langs de bedrijven van de Kruisweg richting Berendrecht.

“Aangezien deze Fietsostrade ook voor onze inwoners belangrijk is zou ik willen vragen of er mogelijk over het traject op het grondgebied van ons district een toelichting kan gegeven worden. Dan kunnen bijvoorbeeld aansluitingen met andere fietsroutes, trage wegen en wegwijzers naar ons erfgoed mee opgenomen worden. Tegelijk kan nagegaan worden of de beveiliging van de Fietsostrade aan de Kruisweg, met de vele fabrieksuitgangen, kan verbeterd worden,” besluit Marc Maes zijn mondelinge vraag.

In zijn antwoord meldde Rudi Sempels, districtsschepen voor mobiliteit, dat aan de Provincie zal gevraagd worden om een toelichting te geven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is