Gert Van Herck informeert naar reactie van De Lijn.

Op 28 april 2018

Een half jaar geleden, tijdens de raadszitting van 23 oktober, stelde raadslid Gert Van Herck (N-VA) voor om vanuit de districtsraad contact op te nemen met De Lijn en hen uit te nodigen op de eerstvolgende commissiezitting om deze problemen aan te kaarten.

Er werd toen geantwoord dat, vermits mobiliteit een bovenlokale bevoegdheid is, het district het kabinet van schepen Kennis zou inschakelen en via hen de verantwoordelijke van De Lijn vragen om op een raadscommissie toelichting te komen geven.

“Vandaag zitten we nog steeds met heel wat vragen rond de stiptheid en de toekomstplannen van De Lijn die een invloed zullen hebben op onze pendelaars vanuit de Polder,” aldus Gert Van Herck in zijn vraag aan mobiliteitsschepen Rudi Sempels.

“Om een voorbeeld te geven: enkele weken geleden was er een dubbelgelede bus geschrapt tijdens de ochtendspits. De volgende bus die aankwam, was een enkele bus. Hierdoor zijn er reizigers moeten achterblijven aan de halte. De reizigers hebben nog steeds geen real-time informatie. Dit zou nochtans een deel van het leed kunnen verzachten.,” legt Gert uit.

En dan is er de onzekerheid rond de bestemming van De Lijn-bussen uit Berendrecht en Zandvliet. “Tot waar gaan de bussen in de toekomst rijden? Tot in de stad, of moeten de reizigers op de Havanasite/Luchtbal overstappen op de tram,” vraagt Gert zich af. “En zo zijn er nog onderwerpen die we graag eens met De Lijn willen bespreken.”

Gert wil graag vernemen of Rudi Sempels intussen al nieuws vernomen heeft van De Lijn, en wanneer de gevraagde toelichting er komt.

Op de raadszitting antwoordde Rudi Sempels: “Gert, Wij zullen vanuit het districtscollege een brief richten aan De Lijn, met afschrift aan schepen Koen Kennis, waarin uw concrete vragen zijn opgenomen en met een formele vraag om toelichting te komen geven op een van de volgende raadscommissies.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is