Handhaving snelheid in zone 30 gevraagd.

Op 5 juli 2018

In de zitting van de districtsraad van 25 juni kwam de zone 30 aan bod.

“Door de invoering en uitbreiding van de zone-30 straten wordt voldaan aan de behoefte naar verkeersveilige straten in ons district,” aldus Marc Maes. “Jammer genoeg schijnt niet elke automobilist rekening te willen houden met de toch wel duidelijk aangegeven ZONE 30 aanduidingen. In het verleden werden reeds snelheidsmetingen uitgevoerd zo blijkt, maar echte controle is er nauwelijks.”

Marc Maes vroeg op de zitting welke de resultaten zijn van die metingen in Berendrecht en Zandvliet. “En kan het district kan aandringen op strikte handhaving, door politie of overheid, van de snelheid in Zone 30? Zo wordt een krachtig signaal gegeven dat ons district de veiligheid van zijn bewoners prioritair vindt,” aldus Maes.

In zijn antwoord meldde Carl Geeraerts, voorzitter van het districtscollege, die zijn (verontschuldigde) collega Rudi Sempels verving, dat een collegiale brief naar het stadsbestuur zal vertrekken, met daarin de vraag om de resultaten van de snelheidsmetingen en een strikte handhaving van zone 30.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is