Impact van wegenwerken in Stabroek voor polderdistrict.

Op 28 april 2018

In het najaar, na de Dorpsdag, beginnen in Stabroek ingrijpende werkzaamheden aan de N111. De werken worden uitgevoerd door Aquafin, Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Stabroek.

 

Vanaf de afrit van de A12 tot aan het Piccoloplein op het Laageind wordt de N111, een belangrijke gewestweg, een bouwwerf.

 

“De werken zullen, naar verluidt, en afhankelijk van de aannemer, minstens een jaar duren,” stelt raadslid Marc Maes (N-VA). “We nemen aan dat de gemeente Stabroek de nodige maatregelen plant om in de eigen gemeente de verkeersoverlast te beperken.”

 

Maar ongetwijfeld zullen deze werken ook een impact hebben op de verkeersafwikkeling en mobiliteit van en naar Berendrecht en Zandvliet. “We zien vandaag reeds dat inwoners van Stabroek opteren voor de afrit A12 Steenovenstraat, eerder dan de file op het Laageind te moeten trotseren; “aldus Marc.

 

Aan Rudi Sempels, districtsschepen voor mobiliteit (N-VA), vraagt Marc Maes om te vernemen welke maatregelen er naar aanleiding van de werken zullen genomen worden door de gemeente Stabroek, en wat de impact ervan zal zijn op de mobiliteit in, van en naar het district.  

“En welke maatregelen gaat het district nemen om de noodzakelijke mobiliteit van onze inwoners te garanderen?”, aldus het raadslid

In zijn antwoord liet schepen Sempels verstaan dat de districtsadministratie de zaak op de voet volgt. “Het districtscollege heeft inmiddels aan Liesbeth Sleymer, wijkcoördinator en communicatieverantwoordelijke van het district, gevraagd om contact op te nemen met haar collega van Stabroek betreffende de werken,” aldus Rudi Sempels. “Inmiddels heeft een eerste overleg plaatsgevonden waarbij de nodige afspraken zijn gemaakt dat de communicatie-verantwoordelijke van Stabroek aan Liesbeth tijdig de nodige informatie zal verstrekken over de geplande maatregelen. In functie daarvan kunnen wij dan bekijken welke flankerende maatregelen nodig zijn om de hinder voor ons district zo veel mogelijk te beperken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is