In de Bosstraat rijdt 84% van de auto’s te snel.

Op 24 september 2018

Van alle straten in Antwerpen waar snelheidscontroles gebeuren, wordt in de Berendrechtse Bosstraat het vlugst gereden. 84,17 procent maakt er zich schuldig aan een zware overtreding. Het lijkt erop dat de verkeerssituatie er ook niet verandert.

De Bosstraat is een belangrijke invals- en verbindingsweg tussen de A12, het centrum van Berendrecht en de zijstraten naar de woonwijken. Vroeger waren er verkeersremmende maatregelen zoals bloembakken, die de chauffeurs verplichtten hun snelheid te verminderen. Nu blijven alleen nog de wegmarkeringen over. In de straat is 30 km per uur de maximumsnelheid.

Raadslid Marc Maes (N-VA) bracht al tijdens de districtsraad van juni het probleem van de handhaving van de zone 30 ter sprake. De raad vroeg aan Antwerps schepen Koen Kennis (NV-A) naar de resultaten van de recentste snelheidsmetingen en naar de maatregelen om de snelheid in de zone 30 te laten respecteren. Een maand later kwam het antwoord van schepen Kennis. Hij bezorgde de metingen van juni 2017. Maes: “Die cijfers zijn hallucinant! Blijkt dat de Bosstraat met stip nummer één is van alle straten in Antwerpen waar snelheidsmetingen gebeuren. Meer dan 84 procent lapt de maximumsnelheid aan zijn of haar laars en begaat een zware overtreding. Wie hier passeert, woont in de buurt en dat maakt het dubbel zo triest.”

“Wie van de A12 komt en de Bosstraat inrijdt, heeft het erg moeilijk om het verkeersbord Zone 30 te zien. Dat staat erg ongelukkig, vlak na de rotonde, op twee meter hoogte en aan de passagierszijde. Laten we zeggen dat de helft van de overtreders onbewust in de fout gaan. Dan blijft er nog een even grote groep over die zich bewust niet houdt aan de 30 km per uur. De overdreven snelheid heeft ook impact op het verkeer in de zijstraten, want daar staan geen verkeersborden meer die de snelheid limiteren”, zegt Maes nog. Hij vindt dat er op korte termijn maatregelen moeten komen. Het ‘goede’ nieuws is dat de Bosstraat op de eerste plaats staat van straten die moeten worden aangepakt om via infrastructurele maatregelen de snelheid terug te dringen.

Volgend jaar wordt begonnen met de heraanleg van de Bosstraat. Hopelijk kunnen dan verkeersplateaus, asverschuivingen en bomen de snelheid naar beneden halen. Uit de metingen blijkt ook dat 85 procent van de weggebruikers 59 km per uur een veilige en redelijke snelheid vinden. 84,17 procent rijdt meer dan 10 km/u te vlug en begaat daarom een zware overtreding.

Districtsschepen voor Mobiliteit Rudi Sempels (NV-A) : “Het is de verkeerde mentaliteit van te veel buurtbewoners die hier voor problemen zorgt. Maar als lokaal bestuur kan het district weinig doen. Zelfs bloembakken plaatsen is niet onze bevoegdheid. Alles moet via Antwerpen gaan en dan kan het lang duren voor er zichtbare en doeltreffende veranderingen komen. Dat is soms frustrerend. Het zou gemakkelijker zijn dat we als district zelf actie konden ondernemen voor een grote meerderheid van onze straten bijvoorbeeld. We hebben ook geen kijk op het aantal verbaliserende metingen die de politie ondertussen uitvoerde”

Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie, laat weten dat de zond 30 in de Bosstraat relatief nieuw is. “In aanloop naar de heraanleg van de Bosstraat, waar de politie ook zijn inbreng heeft gehad, zetten wij in de eerste plaats in op gewenning, in plaats van te verbaliseren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is