Kandidatenlijst verkiezingen 2018

Op 24 juni 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Op 14 oktober trekt N-VA Polder met een gemotiveerde ploeg naar de kiezers in Berendrecht, Zandvliet en Lillo.

Lijsttrekker en huidig districtsburgemeester Carl Geeraerts stelde een lijst samen waarop zowel de jongeren (met twee studenten van net 18 jaar) als de senioren (met de ouderdomsdeken van de lijst, 76 jaar) een aanspreekpunt hebben. 

Verder wil de lijst een weerspiegeling van de bevolking zijn, met zowel bedienden als managers, een zelfstandig zaakvoerder, en enkele gepensioneerden.

De ganse fractie in de huidige Districtsraad (Raf Crijnen, Carl Geeraerts, Marc Maes, Rudi Sempels, Willem Van Alsenoy en fractievoorzitter Gert Van Herck) stelt zich herverkiesbaar.

Lijstduwer wordt Gemeenteraadslid Danielle Meirsman.

 

Een district om graag in te wonen

Voor N-VA Polder is dit méér dan een slagzin – het maakt deel uit van een beweging die zes jaar geleden in gang werd gezet met als hoekpunten het bewaren van de eigenheid van de dorpen waaruit het district bestaat, en het garanderen van de leefkwaliteit van de inwoners.

Hét referentiepunt voor de toekomst blijft de Structuurschets Berendrecht-Zandvliet waarin door inwoners, verenigingen en bestuur de krijtlijnen werden vastgelegd voor de toekomst van de dorpen.

Daarnaast wil N-VA Polder de kenmerkende dorpskernen bewaren en in de kijker plaatsen, met oog voor de harmonieuze inpassing van nieuwe gebouwen.  In die context kadert ook het plan om elk jaar een Dorpsdag in te richten in het district.

Op het vlak van vrijetijdsbesteding verdienen nieuwe culturele initiatieven aanmoediging door extra ondersteuning.  Een Sport-behoefteplan zal de richting aangeven voor toekomstige acties en kleinschalige sportaccommodatie. Het nog te realiseren Jeugdhuis 2040 moet vooral ook inhoudelijk sterk staan. Voor de oudere inwoners wordt een Senioren-actieplan opgemaakt.

Het lijdt geen twijfel dat verkeer en mobiliteit, zowel in het district als van/naar de polderdorpen een belangrijke plek inneemt in het programma van N-VA Polder.

Tot slot wil N-VA Polder met een jaarlijkse ‘staat van de wijk’ de vinger nog méér op de pols houden van wat leeft bij de inwoners in het district.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is