Meerjarenplanning voor "warme polder"

Op 19 januari 2020

Meerjarenplanning voor warme polder

In november keurde de districtsraad de meerjarenplanning voor deze legislatuur goed. “Waar we de volgende vijf jaar voor staan is dat wij een evenwicht gevonden hebben tussen exploitatie en investering budget van onze dotatie,” legt districtsburgemeester Carl Geeraerts uit. “Waardoor wij DNA van de polder namelijk ons bestuursakkoord een warme polder voor iedereen kunnen geven.”

• Met de vernieuwing van voetpaden en rijwegen van niet minder dan 16 straten in de wijk Viswater zet het districtsbestuur in op het comfort en de veiligheid van de inwoners. De wijk Zevenster, de Prelatenstraat en Solferinostraat, de Kalmhoutsebaan, Heidestraat en de Zandvlietse Dorpstraat krijgen een make-over. “Ook de heraanleg van de Spaansemolenstraat (eerste deel klaar tegen het keizerschap) en de Bosstraat zullen de veiligheid van de weggebruikers verhogen,” vervolgt Rudi Sempels, districtsschepen voor publiek domein. “De aanleg van een buurtpark aan het Burgemeester Verhulstplein staat eveneens op de agenda.”

• Veiligheid en respect voor de zwakke weggebruikers komen ook aan bod in een aantal concrete structurele acties: zo maken de N-VA-collegeleden werk van ‘trage wegen’, het verlagen van voetpaden en poorten aan de Zone-30.

• In het RUP Landschapskamers worden een aantal open ruimten in Berendrecht en Zandvliet gevrijwaard.

• “Op sportief vlak blijven we de sportclubs financieel en logistiek ondersteunen. In ons meerjarenplan voorzien we tevens een tegemoetkoming in de zwemonkosten van onze inwoners, en de aankoop en plaatsing van een sportarena,” onderlijnt Carl Geeraerts.

• “Dit jaar gaat de spade dan eindelijk in de grond voor het lang verwachte jeugdhuis aan het Armenstraatje,” vult jeugdschepen Pascale De Langhe aan. “Deze legislatuur voorzien we een budget om de lokalen van de scouts De Reigers te renoveren. Voor de jongsten wordt het Gak-speelpleintje aangepakt.”

• Met de nieuwe subsidiereglementen heeft het district een uniforme basis voor het ondersteunen van het verenigingsleven, cultuur, sport, jeugd en senioren.

• Buren die de samenleving in hun straat bevorderen, kunnen aanspraak maken op een toelage in het kader van Stadsmakers, dat gedecentraliseerd (lees: dichter bij de inwoner) werd.

• Tot slot wil het districtsbestuur ook de mantelzorg méér in de kijker plaatsen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is