Voorontwerp nieuw jeugdhuis

Op 26 september 2017, over deze onderwerpen: Voorontwerp nieuw jeugdhuis
Marc Maes

Op de districtsraad van 25 september diende N-VA – raadslid Marc Maes een amendement in. Dit ging over het voorontwerp van de bouw van een nieuw jeugdhuis. Het jeugdhuis zal komen in het Armenstraatje waar zich nu het seniorenlokaal bevindt. Het amendement luidde als volgt:

Op maandag 18 september heeft de raadscommissie kennisgenomen van het voorontwerp voor het bouwen van een jeugdhuis aan het Armenstraatje.

Op basis van de presentatie kunnen we vaststellen dat hieraan door alle betrokken partijen hard gewerkt werd, en rekening gehouden met wensen van gebruikers, bewoners en districtsbestuur.

Zoals tijdens de raadscommissie reeds vastgesteld, ontbreekt in het voorontwerp en bijbehorende kostenstaat de aanschaf van een vast geluidssysteem.

Nochtans is de installatie van een vast (in tegenstelling tot een gehuurd of geleend) geluidssysteem de hoeksteen van de akoestische studie voor het nieuwe jeugdhuis.

In het kader van de uitbating van het jeugdhuis met mogelijkheid tot elektronisch versterkte muziek worden conform de opgelegde Vlarem1 eisen de belangrijkste akoestische aspecten voor het nieuwbouwproject meegegeven.

Die moeten ervoor zorgen dat geluidsoverlast voor de omwonenden beperkt wordt.

In die begeleidende akoestische studie wordt duidelijk gesteld: ‘De polyvalente ruimte zal beschikken over een vaste geluidsinstallatie - deze dient voorzien van een geluidsbegrenzer. Voor de muziekactiviteiten dient steeds gebruik gemaakt van deze vast opgestelde en correct ingeregelde muziekinstallatie’.

In afwachting van het definitief ontwerp van het jeugdhuis aan het Armenstraatje wil ik voorstellen het voorliggende voorontwerp positief te adviseren en goed te keuren mits voldaan wordt aan (de intentie tot) de aanschaf en plaatsing van een geluidsinstallatie en bijbehorende geluidsbegrenzer.

Het amendement werd door de districtsraad eenparig goedgekeurd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
1
De gemiddelde score is