Vragen over geplande wachtplaats voor lichters

Op 21 oktober 2016
Lichter aan Kanaaldok

Puur per toeval ontdekten wandelaars aan de Zoutendijk in Berendrecht een aanplakbord met de bekendmaking van aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in de zone ‘Kanaaldok-Zoutendijk-Reigersbosdreef-Zandvlietsluis voor het aanleggen van nieuwe wachtplaatsen voor binnenvaart, inclusief het plaatsen van meerpalen, walstroom-kasten en hoogspanningscabines.

Danielle Meirsman, gemeenteraadslid voor N-VA bracht dit deze week ter sprake in de commissie Haven van de Antwerpse Gemeenteraad.

In 2013 besliste de Vlaamse overheid om het geplande wachtdok voor lichters te voorzien ten noorden van Zandvliet waardoor de fel gecontesteerde locatie ten zuiden van Berendrecht geschrapt kon worden.  Die is intussen omgevormd tot een natuurgebied.  

In 2013 vroeg Danielle Meirsman aan Havenschepen Van Peel naar de plannen van het GRUP  afbakening zeehavengebied méér bepaald de Zoutendijk en het meerverbod aan het Kanaaldok. “In het antwoord stond dat ‘de Zoutendijk bestaat uit gronden met waardevol ecologisch karakter en dat er op geen enkele manier kan voorzien worden in handelingen om industriële,  economische of logistieke activiteiten te ontwikkelen’,” aldus Danielle. Verder drong ze aan toe te kijken op het meerverbod. “Schepen, ondermeer tankers  liggen op minder dan 100m van de dorpskom van Berendrecht, dat is veel te dicht. En er is ook het potentieel nautische gevaar: de kade ligt recht tegenover de Berendrecht- en Zandvlietsluis. Bij het verlaten van de sluizen bestaat de kans dat de supergrote schepen,  die daar 90° moeten draaien, in aanvaring komen met de aangemeerde lichters, met mogelijke catastrofale gevolgen.” Van Peel liet toen weten dat de dokmeesters van het Havenbedrijf extra controles op dit meerverbod zouden uitvoeren.

In haar interventie verwees raadslid Meirsman ook naar de recent goedgekeurde structuurschets voor Berendrecht en Zandvliet, en naar de betreffende resolutie in het bestuursakkoord:  ‘Toezicht op het meerverbod aan Kanaaldok  Zouten. Dit mag geen wachtkaai voor lichters  worden zo dicht bij de bewoning, zeker niet voor tankschepen.’

Concreet vroeg Danielle Meirsman of, met de huidige bouwaanvraag ,de plannen voor een wachtdok ten Noorden van Zandvliet opgeborgen werden. “Is de bouwaanvraag te rijmen met het aantrekkelijk maken van de waterkant? Zijn de meerplaatsen verantwoord zo dicht bij de dorpskom? En wat met de plannen in de Structuurschets,” aldus Danielle. “En het allerbelangrijkste: de goedkeuring van deze bouwaanvraag gaat in tegen het bestuursakkoord – wat vindt de Havenschepen hiervan?”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is