Wooninbreidingsgebied 'Bosstraat-Breedsteert': rekening houden met impact op de gemeenschap en extra verkeer.

Op 12 mei 2016
Marc Maes bij projectgebied Breedsteert

Tijdens de zitting van de districtsraad van 25 april werden de eerste plannen voor een nieuw woongebied voorgesteld. Centraal gelegen tussen de Bosstraat en de Steenovenstraat biedt het ruimte aan appartementen, eensgezinswoningen en assistentieflats. Voor de opmaak van het project werd de structuurschets van het district als leidraad gebruikt, met ondermeer de open ruimte en verzamelplekken van regenwater. Twee N-VA mandatarissen formuleerden opmerkingen.

 

 

Bij monde van raadslid Marc Maes werd een amendement ingediend en goedgekeurd. “Het bouwen van 120 wooneenheden brengt ongetwijfeld veel logistiek en transport met zich

mee. Een aparte werfweg voor het vrachtverkeer van en naar de projectzone dient te worden voorzien alvorens de werken een aanvang nemen. Bij voorkeur moet de aan- en afvoer van de bouwmaterialen gebeuren via de Bosstraat,” aldus het raadslid. “In het plan worden twee straten, de Frans Brandsstraat/Kapelstraat en de Goudhoekstraat/Gansrijdersstraat, straten die nu het statuut van woonstraat hebben, veranderd in transitstraten voor de inwoners van het nieuwe gebied. In deze straten dienen maatregelen genomen te worden om de verkeershinder maximaal te beperken en de verkeersveiligheid te garanderen.”

 

Districtsschepen Rudi Sempels vult aan: “Het is niet wenselijk dat de parkeerdruk in de Bosstraat door het nieuwe project toeneemt en er parkeerplaatsen verdwijnen. De ontwerpers moeten rekening houden met de parkeerdruk en een maximum aantal parkeerplaatsen voorzien aan de zijde van de Bosstraat zonder afbreuk te doen aan de open ruimte.”

Tot slot wordt in het amendement verwezen naar het bestuursakkoord: bij nieuwe woonprojecten dient rekening gehouden te worden met de sociale impact op de lokale woongemeenschap inzake scholen, kinderopvang en hun vlotte en veilige bereikbaarheid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is