Informatie over gesloten instelling voor criminele illegalen

Tijdens de raadszitting van de districtsraad vroeg raadslid Gert Van Herck aan de voorzitter van het districtscollege of er ondertussen méér nieuws bekend is over de bouw van een gesloten instelling te Zandvliet.

 

“Beste Carl,” begon Gert Van Herck zijn vraag. “Dit voorjaar zijn wij op de hoogte gebracht dat er in Zandvliet een gesloten instelling zou komen voor criminele illegalen. Dit heeft geleid tot wat ongerustheid en speculaties. Is er al meer nieuws omtrent de informatiedoorstroming naar onze inwoners?”

 

“Op 14 mei 2017 kondigde staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken de bouw van een gesloten instelling voor criminele illegalen in Zandvliet aan,” zo antwoordde Carl Geeraerts. “Tijdens het vragenhalfuurtje aan het districtscollege van 30 mei 2017 uitten meerdere inwoners van het district hun bezorgdheden. Vermits het districtsbestuur zelf vooraf niet in kennis was gesteld van de beslissing, stelde het districtscollege de vraag of de staatssecretaris bereid zou zijn om ten behoeve van de inwoners een toelichting te komen geven bij de plannen voor een gesloten instelling.”

“De staatssecretaris ging op deze uitnodiging in en komt op 15 december 2017 naar het district voor een infomoment.  Dit infomoment heeft plaats in het vrijetijdscentrum De Schelde van 17u30 tot 19u00,” vervolgde de voorzitter van het districtscollege. “De raadsleden ontvangen hiervoor een uitnodiging. Ook de inwoners van het district worden uitgenodigd via de geijkte kanalen (facebook, website, lokale pers).”

Nieuws over dit onderwerp

Theo Francken licht komst asielcentrum toe.

Op 15 december komt staatssecretaris voor asiel en migratie, Theo Francken, de bouw van een gesloten asielcentrum toelichten. Dankzij deze gesloten instelling kunnen we in de toekomst criminele …

Informatie over gesloten instelling te Zandvliet

Tijdens de raadszitting van de districtsraad vroeg raadslid Gert Van Herck aan de voorzitter van het districtscollege of er ondertussen méér nieuws bekend is over de bouw van een gesloten instelling …