Toelichting gevraagd aan De Lijn.

Op de districtsraad van 24 september werd er kennisgenomen van een brief die vanuit het stadscollege is gestuurd naar het district. Daarin stond vermeld dat de stad Antwerpen De Lijn zal vragen om een toelichting te komen geven in de districtsraad omtrent de dienstregeling en de toekomstplannen van De Lijn met betrekking tot ons district. Raadslid Gert Van Herck dringt hier al enige tijd op aan omdat volgens hem een dringende tussenkomst, liefst dit jaar nog, wenselijk is. “Momenteel ontbreekt er nog steeds realtime informatie bij vertragingen en afschaffingen. Het gebeurt nog regelmatig dat er bussen gewoon niet komen opdagen”, aldus Gert Van Herck. “Zo kwamen er afgelopen maandag (1 oktober) twee snelbussen op rij, in volle spits, er niet door”. Gert Van Herck beklemtoont ook nog dat er nog steeds geen duidelijkheid is omtrent de plannen van De Lijn in de toekomst. Aangezien er heel wat pendelaars de bus nemen in ons district wil raadslid Van Herck zo snel mogelijk duidelijkheid.