Blikvangers

  • Halfweg: 3 jaar N-VA in uw stad

    Drie jaar geleden legden wij een ambitieus programma voor tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ons doel was om de koers van Antwerpen, grondig bij te sturen na tachtig jaar socialistisch bestuur in onze stad. De kiezer koos duidelijk voor verandering. Ons programma konden we dan ook voor een groot deel verzilveren in het bestuursakkoord dat we nu aan het uitvoeren zijn. In deze brochure stellen we de mijlpalen van drie jaar bestuur graag aan U voor. Want de verandering werkt. De Antwerpenaar gaat erop vooruit en we zijn nog maar “halfweg”.

Nieuws

Op 28 januari 2018

Tijdens een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van N-VA Antwerpen in het Comic Station te Antwerpen stelde voorzitter Fons Duchateau  de lijsttrekkers van de districten voor. Op de bestuursvergadering van N-VA Polder van 5 januari werd huidig voorzitter van het districtscollege Carl Geeraerts …

Op 17 januari 2018

“De bovenlokale fietspaden in het district behalen een score van 7,3 op 10 en dat is zeer goed in vergelijking met het provinciale gemiddelde van 6,1. De fietsroutes in gemengd verkeer in het polderdistrict zijn goed voor gemiddeld 6,6 op 10. Ook dat is ver boven het provinciale gemiddelde”, aldus …

Op 5 januari 2018

Vanaf dinsdag 9 januari kunnen studenten ook in het district Berendrecht Zandvliet Lillo terecht op rustige plekken om in groep te studeren. Tijdens de districtsraad van 25 juni stelde raadslid Marc Maes (N-VA) voor om, net als op andere plekken in de stad, ook in het district ruimte te voorzien …