Blikvangers

  • Halfweg: 3 jaar N-VA in uw stad

    Drie jaar geleden legden wij een ambitieus programma voor tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ons doel was om de koers van Antwerpen, grondig bij te sturen na tachtig jaar socialistisch bestuur in onze stad. De kiezer koos duidelijk voor verandering. Ons programma konden we dan ook voor een groot deel verzilveren in het bestuursakkoord dat we nu aan het uitvoeren zijn. In deze brochure stellen we de mijlpalen van drie jaar bestuur graag aan U voor. Want de verandering werkt. De Antwerpenaar gaat erop vooruit en we zijn nog maar “halfweg”.

Nieuws

Op 10 augustus 2017

Districtsschepen Rudi Sempels wil de kapel van de Grote Klos restaureren. De Grote Klos was in de eerste helft van de vorige eeuw een legendarische polderfiguur. Zijn huis en kapel bevonden zich in de buurt van de Kalmthoutsebaan. Zijn huis is destijds gesloopt voor de aanleg van de A12. De kapel is …

Op 10 augustus 2017

Gemeenteraadslid Danielle Meirsman pleit onder meer om de beken, daar waar het kan, weer bovengronds te halen en de watergangen weer onder natuurlijk verval af te laten stromen in het Kanaaldok. Door de bouw van het Schelde-Rijnkanaal werden destijds de waterlopen afgesneden van hun monding in de …

Op 10 augustus 2017

Gedurende de zomermaanden is er geregeld vandalisme vastgesteld in de buurtmoestuin “De Kroeme Riek”, achter de bibliotheek van Berendrecht. Zo worden er bij valavond onder andere tomaten afgetrokken en pompoenen platgestampt. De politie, districtsbestuur en de buurtregisseur werden reeds op de …