Blikvangers

  • Halfweg: 3 jaar N-VA in uw stad

    Drie jaar geleden legden wij een ambitieus programma voor tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ons doel was om de koers van Antwerpen, grondig bij te sturen na tachtig jaar socialistisch bestuur in onze stad. De kiezer koos duidelijk voor verandering. Ons programma konden we dan ook voor een groot deel verzilveren in het bestuursakkoord dat we nu aan het uitvoeren zijn. In deze brochure stellen we de mijlpalen van drie jaar bestuur graag aan U voor. Want de verandering werkt. De Antwerpenaar gaat erop vooruit en we zijn nog maar “halfweg”.

Nieuws

Op 8 december 2017, over deze onderwerpen: Informatie over gesloten instelling voor criminele illegalen

Op vrijdag 15 december, om 17u30, geeft staatssecretaris Theo Francken een toelichting over de bouw van een gesloten centrum voor illegalen in Zandvliet. Dit centrum vangt personen op in onwettig verblijf in afwachting van een terugkeer naar hun land van herkomst. Om een efficiënt terugkeerbeleid te …

Op 6 december 2017

Wat gaat er goed in uw buurt? Wat kan beter en waar loopt het al eens fout? Dat willen we graag persoonlijk van u te weten komen. Daarom slaan we op zaterdag 9 december, tussen 10u en 13u, onze N-VA-tent op aan de groenzone aan de bibliotheek in Berendrecht en zetten we de koffie klaar. Samen met …

Op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Informatie over gesloten instelling voor criminele illegalen

Op 15 december komt staatssecretaris voor asiel en migratie, Theo Francken, de bouw van een gesloten asielcentrum toelichten. Dankzij deze gesloten instelling kunnen we in de toekomst criminele illegalen kordaat opsluiten en repatriëren. Vrijdag 15 december 17u30, VC De Schelde, De Keyserhoeve 66, …