Blikvangers

  • Halfweg: 3 jaar N-VA in uw stad

    Drie jaar geleden legden wij een ambitieus programma voor tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ons doel was om de koers van Antwerpen, grondig bij te sturen na tachtig jaar socialistisch bestuur in onze stad. De kiezer koos duidelijk voor verandering. Ons programma konden we dan ook voor een groot deel verzilveren in het bestuursakkoord dat we nu aan het uitvoeren zijn. In deze brochure stellen we de mijlpalen van drie jaar bestuur graag aan U voor. Want de verandering werkt. De Antwerpenaar gaat erop vooruit en we zijn nog maar “halfweg”.

Nieuws

Op 26 april 2017

In Havendok B3 meren zeeschepen af. De buurt maakt zich zorgen, want ze liggen op amper 500 meter van de eerste woningen. Het Havenbedrijf plant ter hoogte van de Zoutendijk zo'n dertig wachtplaatsen voor binnenschepen. Eerder uitte de districtsraad al zijn bezorgdheid over de plannen van het …

Op 16 december 2016

Twee jaar geleden, op de raadszitting van 23 juni 2014, stelde raadslid Willem Van Alsenoy (N-VA) voor om de overheid aan te schrijven in verband met het handhaven van het inhaalverbod voor vrachtwagens op de A12. “De Federale Politie liet toen weten dat aan de wegpolitie van Antwerpen gevraagd werd …

Op 16 december 2016

In februari werd cultuurcentrum VC De Schelde feestelijk geopend. Van bij het begin van het nieuwbouwproject werd de nadruk gelegd op de integratie van het gebouw in het dorpscentrum van Zandvliet. Zo werd reeds bij de eerste bouwplannen aangekondigd dat op de vroegere speelplaats van de ‘Oude …