Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 17 januari 2018

“De bovenlokale fietspaden in het district behalen een score van 7,3 op 10 en dat is zeer goed in vergelijking met het provinciale gemiddelde van 6,1. De fietsroutes in gemengd verkeer in het polderdistrict zijn goed voor gemiddeld 6,6 op 10. Ook dat is ver boven het provinciale gemiddelde”, aldus …

Op 5 januari 2018

Vanaf dinsdag 9 januari kunnen studenten ook in het district Berendrecht Zandvliet Lillo terecht op rustige plekken om in groep te studeren. Tijdens de districtsraad van 25 juni stelde raadslid Marc Maes (N-VA) voor om, net als op andere plekken in de stad, ook in het district ruimte te voorzien …

Op 8 december 2017, over deze onderwerpen: Informatie over gesloten instelling voor criminele illegalen

Op vrijdag 15 december, om 17u30, geeft staatssecretaris Theo Francken een toelichting over de bouw van een gesloten centrum voor illegalen in Zandvliet. Dit centrum vangt personen op in onwettig verblijf in afwachting van een terugkeer naar hun land van herkomst. Om een efficiënt terugkeerbeleid te …

Op 6 december 2017

Wat gaat er goed in uw buurt? Wat kan beter en waar loopt het al eens fout? Dat willen we graag persoonlijk van u te weten komen. Daarom slaan we op zaterdag 9 december, tussen 10u en 13u, onze N-VA-tent op aan de groenzone aan de bibliotheek in Berendrecht en zetten we de koffie klaar. Samen met …

Op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Informatie over gesloten instelling voor criminele illegalen

Op 15 december komt staatssecretaris voor asiel en migratie, Theo Francken, de bouw van een gesloten asielcentrum toelichten. Dankzij deze gesloten instelling kunnen we in de toekomst criminele illegalen kordaat opsluiten en repatriëren. Vrijdag 15 december 17u30, VC De Schelde, De Keyserhoeve 66, …

Op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Oosterweel - noorderlijk haventracé

Op woensdag 8 november vond in Ekeren een informatieavond plaats over het ‘Toekomstverbond Noordelijk Tracé’, in aanwezigheid van districtsbestuurders uit Ekeren en Stabroek Ondanks het feit dat de plannen voor het Noordelijk Tracé ook ingrijpende gevolgen zullen hebben voor het district Berendrecht …