Lokale werking

N-VA Polder werd bij de districtsraadsverkiezingen in 2012 de grootste partij in Berendrecht-Zandvliet-Lillo. We drukten nadrukkelijk onze stempel op het lokale bestuursakkoord.

We leveren de districtsvoorzitter, een districtsschepen en vier districtsraadsleden. Ook hebben we een vertegenwoordiger in de Antwerpse gemeenteraad.

Contacteer ons via: polder [at] n-va.be