Wie is wie?

Meer info over de burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden van stad Antwerpen vind je hier.

En hieronder vind je onze bestuursleden, gemeenteraadslid, districtscollegeleden en districtsraadsleden: