N-VA Polder wil fietsveer en waterbus

Op 30 mei 2016
Marc Maes

Tijdens de districtsraadszitting van 30 mei bracht N-VA-raadslid Marc Maes de geplande waterbus ter sprake.

 

“Via de media vernamen we dat het Havenbedrijf tegen de zomer van 2017 een waterbus wil laten varen. Er liggen voorlopig drie trajecten vast, waaronder een fietsveer over het Kanaaldok ter hoogte van de Lillobrug,” aldus Marc Maes.

 

Hij verwees naar het bestuursakkoord waarin de districts-coalitiepartners ijveren voor een overzetdienst  over het Kanaaldok, mét aansluiting op de I-busdienst, om de fietsroute voor arbeiders in de haven en chemie in te korten, en de bereikbaarheid van Lillo te verbeteren voor trage weggebruikers.

 

“Ik stel voor om de oversteekplaats, voorlopig voorzien aan de Lillobrug, te vervangen door een opstap-punt dat dichter bij de dorpskommen van Berendrecht en/of Zandvliet ligt. Zowel in Berendrecht (aan de St Jan Baptiststraat/Zoutendijk) als in Zandvliet (Derde Weg) kunnen fietsers uit ons district via een fiets- en voetgangersveer de chemische bedrijven én Lillo aan de overkant bereiken. In de buurt van het Berendrecht/Zandvliet-sluizencomplex kan dan een aansluiting op de I-busdienst voorzien worden,” aldus het raadslid.

 

Het is niet vanzelfsprekend om met de fiets vanuit Berendrecht en Zandvliet over de drukke en gevaarlijke Antwerpsebaan naar de kade aan de Lillobrug te fietsen voor een verplaatsing naar de bedrijven. Ondermeer daardoor was er gebrek aan belangstelling voor een fietsbus door de Tijsmanstunnel en diende dat  project in 2005 geschrapt te worden.

 

“Bij deze wil ik vragen of het college stappen kan ondernemen om dit onderdeel van ons bestuursakkoord te realiseren, en bijkomend aan te dringen op een (snelle) waterbus richting stadscentrum – net zoals tijdens de tweejaarlijkse Tulpenpluk. Dan kunnen onze inwoners zich op een milieuvriendelijke en aantrekkelijke manier van en naar Antwerpen verplaatsen,” besloot Marc zijn mondelinge vraag.

 

Districtsvoorzitter Carl Geeraerts antwoordde dat hij de vraag van raadslid Maes bij het Havenbedrijf zou aankaarten.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is