Vragen over invulling Delwaidedok

Op 29 september 2016

Tijdens de raadszitting van 26 september uitte fractievoorzitter Gert Van Herck zijn bezorgdheid over bedrijven die zich aan het Delwaidedok zullen komen vestigen.

“Het Delwaidedok, en méér bepaald de invulling ervan na de verhuis van DP World en rederij MSC kwam al meermaals ter sprake in deze raad,” aldus Gert Van Herck. “Toch is onze fractie de mening toegedaan dat waakzaamheid geboden is. Enkele weken geleden verleende het Gemeentelijk Havenbedrijf een concessie voor de noordelijke zijde van het Delwaidedok. Dit gedeelte is het dichtst bij de dorpskern van Berendrecht gelegen, in het zicht van de wijk Viswater.”

 

Naast een stouwerij zal er op de nieuwe concessie ook plaats zijn voor een container-reparatiebedrijf. Mogelijk ontstaat hier overlast voor de inwoners.

 

Gert Van Herck stelt daarom voor om vanuit de raad een schrijven richten aan het Gemeentelijk Havenbedrijf met de vraag om rekening te houden met de omwonenden bij het verlenen van vergunningen en concessies. “In bijkomende orde ook het verzoek om de districtsraad van geplande concessies op de hoogte te brengen zodat we dit niet via de kranten moeten vernemen,” besluit Gert.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is