Rudi Sempels

Districtsschepen en Afdelingsvoorzitter

Districtsschepen bevoegd voor publiek domein, cultuur, decentralisatie, waterhuishouding